EHV Opleiding

 

MFA Training For Life-1

Sinds 2015 is Sport is Fun Trainings Centrum voor Medical First Aid Europe.

Pepijn is als trainer aangesloten bij MFA en als zodanig bevoegd tot het verzorgen en examineren van de opleiding tot Eerste Hulp Verlener.

Het MFA is aangesloten bij het Nikta waardoor de EHV opleiding voldoet aan alle gestelde BHV eisen.

Wij verzorgen de verschillende opleidingen op locatie of bij ons in het Trainings Centrum.

De verschillende opleidingen die wij aanbieden zijn:

BLS-V : Basic Life Support Volwassenen. (Incl. Reanimatie en AED) Lesduur : 8 uur.
Dit beslaat de Eerste zorgcirkel en werd voorheen de CIC cursus genoemd. Stop protocol, eerste beoordeling, hoofd-kantel/kin-lift, stabiele zijligging, één redder reanimatie, één redder AED gebruik, management verstikking (rautek + heimlich) / bloedingen / shock, eenvoudige verbandleer, doorgaande zorgcirkel. Wordt afgekeken van de ambulancewereld ook wel Spoedeisende Eerste Hulp (SEH -cursus) genoemd. Retraining : 4 uur.

EHV-V :Eerste Hulpverlening Volwassenen. Lesduur : 16 uur (heeft de BLS-V al volbracht dan is het 8 uur) Dit beslaat de Tweede en Derde zorgcirkel en werd in combinatie met de BLS-V cursus de CIC plus cursus genoemd. Het gaat hierbij om de niet direct levensbedreigende situaties die echter wel kunnen verslechteren uiteraard. Alle relevante ziektebeelden en verwondingen passeren hierbij de revue en vraagt van de EHV-er dus inzet als ziekte- en verwondingbeoordelaar. Inclusief uitgebreide verbandleer. Retraining : 4 uur.

BLS-K : Basis Life Support Kinderen nadat de BLS – V reeds is afgerond. Lesduur : 4 uur. Hierbij gaat het om een aanvulling op het reeds geleerde. Met de specifieke toepassing bij zuigeling en kind. En ook hier weer incl. reanimatie en AED gebruik. Heeft een cursist nog niet eerder BLS gehad dan duurt deze cursus net als de volwassenen versie : 8 uur. Retraining : 2 of 4 uur.

EHV-K :Eerste Hulpverlening Kinderen. Lesduur : 4 uur indien de EHV-V cursus al is gevolgd. Uiteraard gaat het hierbij ook om de typische kinderziektes. Heeft een cursist nog niet eerder een EHV-V cursus gehad dan duurt deze cursus net als de volwassene versie : 8 uur. Retraining: 2 of 4 uur

BLS-A :Basic Life Support Allround (=alle leeftijden). Lesduur : 12 uur. Je beoefend dus alle BLS vaardigheden voor de diverse leeftijdsgroepen. Retraining : 6 uur

EHV-A :Eerste Hulpverlener Allround (=alle leeftijden). Lesduur : 12 uur in aansluiting op de voordien beoefende BLS-A vaardigheden. Je beoefend dus alle EHV vaardigheden voor alle leeftijdsgroepen. Retraining : 6 uur

AED-V :AED bediener cursus volwassenen. Lesduur : 2-4 uur. Een separate module voor die cursisten die dit nog niet eerder hebben gehad. Altijd in combinatie met de reanimatie en alarmeringsprocedures.

AED-K :AED bediener cursus kinderen. Lesduur : 2-4 uur. Een separate module voor die cursisten die dit nog niet eerder hebben gehad. Altijd in combinatie met reanimatie en alarmeringprocedures.